Lei

Prin utilizarea site-ului web fără a modifica setările browserului dvs., sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Puteți modifica oricând setările browserului care determină salvarea acestora.
Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre Politica privind cookie-urile .

  OK
Engleză layouts.de-at layouts.fr-be Bulgară Croat layouts.sr-me Republica Ceha layouts.et layouts.fi Franceză layouts.el Spaniolă Olandeză layouts.en-ie Lituaniene Letonă Germană Lustrui layouts.pt Rusă Românesc layouts.sr Slovacă layouts.sl Ucraineană Maghiar Italian

COD REDUCERErea5

Termeni si conditii magazinului online baie-rea.ro

 • Informații privind protecția datelor cu caracter personal *

PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA cu sediul în Białystok, înscris în Registrul central și informații privind activitatea economică din Republica Polonia, păstrate de ministrul competent pentru economie, având: adresa locului de desfășurare a activității: ul. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok și adresa pentru serviciu: ul. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, CUI PL9662160121, REGON 050290967, adresa de e-mail: birou@baie-rea.ro informează că, în legătură cu intrarea în vigoare la 25 mai 2018 a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului ( UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) („GDPR”), poate prelucrați datele dvs. ca operator de date cu caracter personal dacă există un temei legal adecvat pentru aceasta. În conformitate cu domeniul de activitate, administratorul prelucrează datele dvs. cu caracter personal în diferite scopuri, dar se face întotdeauna în conformitate cu legea.
În legătură cu modificările de mai sus, în calitate de administrator, dorim să vă informăm că scopul prelucrării datelor dvs. personale este:
1. Posibilitatea de a furniza servicii prin mijloace electronice și executarea contractului la care sunteți parte, împreună cu posibilitatea de a efectua tranzacții și plata pentru achiziții – prelucrarea este necesară pentru executarea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR),
2. Gestionarea achizițiilor efectuate fără înregistrare – prelucrarea este necesară pentru executarea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR),
3. Tratarea reclamațiilor – procesarea este necesară pentru executarea contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR),
4. Activități analitice și statistice desfășurate în scopul îmbunătățirii calității serviciului, analiza comportamentului și activității utilizatorilor cu posibilitatea de a cunoaște preferințele utilizatorului; – interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);
5. Stabilirea și urmărirea revendicărilor sau apărarea împotriva acestora – temei legal pentru prelucrare – interes legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), care constă în protejarea drepturilor sale
6. Permiterea contactului telefonic și prin e-mail cu clientul în scopul îndeplinirii comenzii sau clarificării ambiguităților legate de tranzacție de către Biroul de servicii pentru clienți al P. H. “Podlasiak” Andrzej Cylvania.
În conformitate cu reglementările aplicabile, datele dvs. sunt stocate pentru timpul necesar îndeplinirii scopurilor menționate mai sus sau a procedurii direct legate de încheierea tranzacției.

Compania PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, în calitate de Administrator al datelor dumneavoastră personale, garantează securitatea și confidențialitatea deplină. În fiecare etapă, vă oferim posibilitatea de a vă extinde cunoștințele și gestionarea cu privire la stocarea datelor cu caracter personal după contactul prealabil prin e-mail la adresa biuro.rea@podlasiak.com.pl și verificarea de către o persoană autorizată.
La cererea dvs., vă oferim opțiunea de a vă retrage consimțământul și de a șterge complet datele personale stocate de PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Compania PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA garantează securitatea și controlul complet al prelucrării și stocării datelor dvs. personale.

 • Magazinul online care funcționează la www.lazienka-rea.com.pl este condus de compania: *
 • PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  *bazat:
 • Strada Przędzalniana 60 *
 • 15-688 Białystok *
 • Număr CUI: PL9662160121; REGON: 0001015490*

Reclamațiile trebuie raportate la adresa: birou@baie-rea.ro

Vă rugăm să trimiteți întrebări tehnice la: birou@baie-rea.ro

 • tel. +40 312294640 *
 • Luni – Vineri 9:00 – 17:00 *
 • Adresa de corespondenta: *
 • str. Przędzalniana 6L *
 • 15-688 Białystok * Polonia

Folosim serviciile următoarelor companii de transport maritim: DPD (www.dpd.com.pl), Dachser (www.dachser.ro). În funcție de bunurile achiziționate, de specificitatea, greutatea și dimensiunile sale, ajustăm transportatorul și tipul de transport corespunzător. Curierii livrează colete între orele 8.00-16.00, livrarea la o oră diferită este doar o chestiune de bunăvoință a curierului de livrare. Traseul și ora exactă a livrării depind doar de curier. Vă reamintim că, în cazul coletelor de peste 30 kg, curierul nu este obligat să aducă marfa la sediul Cumpărătorului. Cu astfel de expedieri, curierul livrează mărfurile către clădirea destinatarului cât mai aproape posibil, ținând cont de starea infrastructurii rutiere. În același timp, dorim să vă informăm că este posibil să achiziționați serviciul de aducere a bunurilor la sediul Cumpărătorului în valoare de 100 RON brut. Pentru a comanda un astfel de serviciu, vă rugăm să ne contactați imediat după achiziție.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE MAGAZINULUI ONLINE

BAIE-REA.RO

CUPRINS:

1. DISPOZIȚII GENERALE

2. SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

3. TERMENII Z DESCHIDEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE

4. METODE ȘI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUS

5. COST, METODE ȘI DATA LIVRĂRII ȘI PRIMIREA PRODUSULUI

6. RECLAMAREA PRODUSULUI

7. METODE EXTRAJUDICIALE DE REZOLVARE A PLÂNGERILOR ȘI DE URMĂRIRE A RECLAMĂRILOR, CA ȘI REGULILOR DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI

8. DREPTUL DE A SE RETRAGA DIN ACORD (SE APLICĂ ACORDURILOR DE VÂNZARE ÎNCHEIATE DIN 25 DECEMBRIE 2014)

9. DISPOZIȚII PRIVIND ANTREPRENORII

10. DISPOZIȚII FINALE

11. FORMA SPECIALĂ DE RETRAGERE DIN CONTRACT

Magazinul online www.lazienka-rea.pl are grijă de drepturile consumatorilor. Consumatorul nu poate renunța la drepturile care i-au fost acordate în Legea cu privire la drepturile consumatorilor. Prevederile contractelor mai puțin favorabile consumatorului decât prevederile Legii privind drepturile consumatorilor sunt nevalide, iar în locul lor se aplică dispozițiile Legii drepturilor consumatorilor. Prin urmare, prevederile acestor regulamente nu sunt menite să excludă sau să limiteze drepturile consumatorilor care le sunt conferite de dispozițiile legale obligatorii, iar eventualele îndoieli ar trebui explicate în beneficiul consumatorului. În cazul oricărei nerespectări a dispozițiilor prezentului regulament cu dispozițiile de mai sus, aceste prevederi vor prevala și ar trebui aplicate.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Magazinul online disponibil pe www.lazienka-rea.pl este condus de ANDRZEJ CYLWIK care conduce o afacere sub numele PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, înscris în Registrul central și informații privind activitatea economică din Republica Polonia, păstrate de ministrul responsabil cu economia, : adresa locului de desfășurare a activității: str. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok și adresa pentru serviciu: str. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, CUI PL9662160121, REGON 0001015490, adresa de e-mail: birou@baie-rea.ro.

1.2. Aceste Reglementări sunt destinate atât consumatorilor, cât și antreprenorilor care utilizează Magazinul online (cu excepția punctului 9 din Reglementări, care este destinat numai antreprenorilor).

1.3. Administratorul datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu implementarea prevederilor prezentului regulament este Furnizorul de servicii. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri, în măsura și pe baza principiilor stabilite în politica de confidențialitate publicată pe site-ul magazinului online. Furnizarea de informații personale este voluntară. Fiecare persoană ale cărei date personale sunt prelucrate de către Furnizorul de servicii are dreptul de a-și inspecta conținutul și dreptul de a le actualiza și corecta.

1.4. Definiții:

1.4.1. ZIUA LUCRĂRII – o zi de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale.

1.4.2. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE – un formular disponibil în Magazinul online care vă permite să creați un cont.

1.4.3. FORMULAR DE COMANDĂ – Serviciu electronic, un formular interactiv disponibil în Magazinul online care permite plasarea unei Comenzi, în special prin adăugarea Produselor în coșul electronic și definirea termenilor Acordului de vânzare, inclusiv modalitatea de livrare și plată.

1.4.4. CLIENT – (1) o persoană fizică cu capacitate juridică deplină și, în cazurile prevăzute de reglementările aplicabile în general, și o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; (2) persoană juridică; sau (3) o unitate organizațională fără personalitate juridică, pe care legea recunoaște capacitatea juridică; – cine a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de vânzare cu Vânzătorul.

1.4.5. COD CIVIL – Legea Codului civil din 23 aprilie 1964 (Jurnalul de legi 1964 nr. 16, pct. 93, cu modificările ulterioare).

1.4.6. CONT – Serviciu electronic, o colecție de resurse din sistemul IT al Furnizorului de servicii marcat cu un nume individual (autentificare) și o parolă furnizate de Beneficiarul serviciului, în care sunt colectate datele furnizate de Beneficiarul serviciului și informații despre Comenzile plasate de acesta în Magazinul online.

1.4.7. NEWSLETTER – Serviciu electronic, serviciu de distribuție electronică furnizat de Furnizorul de servicii prin e-mail, care permite tuturor Destinatarilor de servicii care îl utilizează să primească automat de la Furnizorul de servicii conținut ciclic al edițiilor ulterioare ale buletinului informativ care conține informații despre Produse, știri și promoții în Magazinul online.

1.4.8. PRODUS – un obiect mobil disponibil în Magazinul online care face obiectul Acordului de vânzare încheiat între Client și Vânzător.

1.4.9. TERMENI ȘI CONDIȚII – acești termeni și condiții ai magazinului online.

1.4.10. MAGAZIN ONLINE – magazinul online al furnizorului de servicii disponibil la adresa de internet: www.lazienka-rea.pl.

1.4.11. DISTRIBUITOR; PRESTATOR DE SERVICIIANDRZEJ CYLWIK care desfășoară o afacere sub numele de PODLASIAK ANDRZEJ CYLWIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA a înscris în Registrul central și informații privind activitatea economică din Polonia, păstrate de ministrul responsabil cu economia, având: adresa locului de desfășurare a activității: str. Przędzalniana 60, 15-688 Białystok și adresa pentru serviciu: str. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok, CUI PL96621601210, REGON 0001015490, adresa de e-mail: birou@baie-rea.ro .

1.4.12. ACORD DE VÂNZARE – un acord de vânzare a produselor încheiat sau încheiat între Client și Vânzător prin intermediul magazinului online.

1.4.13. SERVICIU ELECTRONIC – un serviciu furnizat electronic de către Furnizorul de servicii destinatarului serviciului prin intermediul magazinului online.

1.4.14. PRESTATORUL SERVICIULUI – (1) o persoană fizică cu capacitate juridică deplină și, în cazurile prevăzute de reglementările aplicabile în general, și o persoană fizică cu capacitate juridică limitată; (2) persoană juridică; sau (3) o unitate organizațională fără personalitate juridică, pe care legea recunoaște capacitatea juridică; – utilizarea sau intenția de a utiliza Serviciul electronic.

1.4.15. ACTUL DREPTURILOR CONSUMATORULUI, ACT – Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Jurnalul de legi din 2014, articolul 827 modificat)

1.4.16. COMANDĂ – Declarația de voință a Clientului depusă prin intermediul Formularului de comandă și care vizează direct încheierea unui Acord de vânzare a produsului cu Vânzătorul.

2. SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

2.1. Următoarele servicii electronice sunt disponibile în magazinul online: cont, formular de comandă și buletin informativ.

2.1.1. Cont – utilizarea Contului este posibilă după finalizarea a doi pași consecutivi de către Client – (1) completarea Formularului de înregistrare și (2) clic pe câmpul „Trimite”. În Formularul de înregistrare, este necesar ca Utilizatorul serviciului să furnizeze următoarele date: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / apartamentului, codul poștal, orașul), adresa de e-mail, numărul de telefon de contact și parola. În cazul clienților care nu sunt consumatori, este necesar, de asemenea, să furnizați numele companiei și numărul de identificare fiscală.

2.1.1.1. Serviciul electronic de cont este furnizat gratuit pentru o perioadă nedeterminată. Beneficiarul serviciului poate, în orice moment și fără a oferi niciun motiv, să șteargă contul (să demisioneze din cont) prin trimiterea unei cereri relevante către furnizorul de servicii, în special prin e-mail la următoarea adresă: birou@baie-rea.ro sau în scris la următoarea adresă: str. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

2.1.2. Formular de comandă – utilizarea Formularului de comandă începe atunci când Clientul adaugă primul Produs în coșul electronic din Magazinul online. Plasarea unei comenzi are loc după ce Clientul parcurge în total doi pași ulteriori – (1) după completarea Formularului de comandă și (2) clic pe site-ul magazinului online după completarea Formularului de comandă în câmpul „Confirm achiziția” – până atunci este posibilă modificarea datelor introduse urmați mesajele și informațiile afișate disponibile pe site-ul magazinului online). În Formularul de comandă, este necesar ca Clientul să furnizeze următoarele date despre Client: numele și prenumele / numele companiei, adresa (strada, numărul casei / apartamentului, codul poștal, orașul), adresa de e-mail, numărul de telefon de contact și datele referitoare la Contractul de vânzare: Produs / y, cantitatea produsului (produselor), locul și modalitatea de livrare a produsului (produselor), metoda de plată. În cazul clienților care nu sunt consumatori, este necesar, de asemenea, să furnizați numele companiei și numărul de identificare fiscală.

2.1.2.1. Formularul de comandă a serviciului electronic este furnizat gratuit și are un caracter unic și se încheie atunci când comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul încetează să plaseze comanda prin el mai devreme.

2.1.3. Buletin informativ – utilizarea Buletinului informativ are loc prin selectarea casetei de selectare corespunzătoare la crearea unui cont sau plasarea unei comenzi – la crearea unui cont sau plasarea unei comenzi, Destinatarul serviciului este abonat la buletinul informativ.

2.1.3.1. Serviciul electronic Newsletter este furnizat gratuit pentru o perioadă nedeterminată. Beneficiarul serviciului poate, în orice moment și fără a oferi niciun motiv, să se dezaboneze de la buletinul informativ (să renunțe la buletinul informativ) prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către furnizorul de servicii, în special prin e-mail la următoarea adresă: birou@baie-rea.ro sau în scris la adresa: str. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

2.2. Cerințe tehnice necesare pentru cooperarea cu sistemul TIC utilizat de Furnizorul de servicii: (1) un computer, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet; (2) acces la poșta electronică; (3) Browser de internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni superioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni ulterioare, Opera versiunea 12.0 și versiuni ulterioare, Google Chrome versiunea 23.0. și versiuni ulterioare, versiunea Safari 5.0 și versiuni ulterioare; (4) rezoluția minimă recomandată a ecranului: 1024×768; (5) activarea cookie-urilor și a suportului Javascript în browserul web.

2.3. Destinatarul serviciului este obligat să utilizeze Magazinul pe Internet într-un mod compatibil cu legea și moralitatea, cu respectarea drepturilor personale, precum și a drepturilor de autor și a proprietății intelectuale a Furnizorului de servicii și a terților. Destinatarul serviciului este obligat să introducă date compatibile cu faptele. Destinatarului serviciului i se interzice furnizarea de conținut ilegal.

2.4. Procedura de plângere:

2.4.1. Reclamațiile legate de furnizarea de servicii electronice de către Furnizorul de servicii și alte reclamații legate de funcționarea magazinului online (cu excepția procedurii de reclamație a produselor, care este indicată la punctul 6 din regulamente), Clientul poate trimite, de exemplu:

2.4.2. în scris la următoarea adresă: str. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok;

2.4.3. în formă electronică prin e-mail la următoarea adresă: birou@baie-rea.ro;

2.4.4. Se recomandă beneficiarului serviciului să furnizeze în descrierea reclamației: (1) informații și circumstanțe cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data apariției neregulilor; (2) solicitările Beneficiarului Serviciului; și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamația – acest lucru va facilita și va accelera examinarea reclamației de către Furnizorul de servicii. Cerințele stabilite în propoziția precedentă sunt doar recomandări și nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse fără descrierea recomandată a reclamației.

2.4.5. Furnizorul de servicii răspunde imediat la reclamație, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

3. CONDIȚII PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE VÂNZARE

3.1. Încheierea Acordului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat o Comandă utilizând Formularul de Comandă din Magazinul online, în conformitate cu punctul 2.1.2 din Regulamente.

3.2. Prețul produsului afișat pe site-ul magazinului online este dat în zloti poloneze și include taxe. Prețul total, inclusiv taxele pentru Produsul care face obiectul Comenzii, precum și costurile de livrare (inclusiv taxele pentru transport, livrare și servicii poștale) și alte costuri, iar dacă valoarea acestor taxe nu poate fi stabilită – Clientul este informat cu privire la obligația de a le achita. pe site-ul magazinului online la plasarea unei Comenzi, inclusiv atunci când Clientul își exprimă dorința de a fi obligat prin Contractul de vânzare.

3.3. Procedura pentru încheierea unui acord de vânzare în magazinul online utilizând formularul de comandă

3.3.1. Încheierea contractului de vânzare între client și vânzător are loc după ce clientul a plasat o comandă în magazinul online în conformitate cu punctul 2.1.2 din Regulamente.

3.3.2. După plasarea Comenzii, Vânzătorul confirmă imediat primirea acesteia și, în același timp, acceptă Comanda pentru executare. Confirmarea primirii Comenzii și acceptarea acesteia pentru implementare are loc prin trimiterea către Client a unui e-mail adecvat la adresa de e-mail a Clientului furnizată la plasarea Comenzii, care conține cel puțin declarația Vânzătorului de primire a Comenzii și acceptarea acesteia pentru implementare și confirmarea încheierii Contractului de vânzare. La primirea e-mailului de mai sus de către Client, se încheie un Contract de vânzare între Client și Vânzător.

3.4. Consolidarea, securizarea și furnizarea către Client a conținutului Contractului de vânzare încheiat are loc prin (1) furnizarea acestor Reglementări pe site-ul magazinului online și (2) trimiterea către Client a mesajului de e-mail menționat la punctul 3.3.2. Din Regulamente. Conținutul acordului de vânzare este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul IT al magazinului online al vânzătorului.

4. METODE ȘI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUS

4.1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului următoarele metode de plată în baza Contractului de vânzare:

4.1.1. Plata în numerar la livrare la livrare.

4.1.2. Plata în numerar la încasarea personală.

4.1.3. Plata prin transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului.

4.1.3.1. Bancă: Bank Zachodni WBK S.A.

4.1.3.2. Număr cont: PL90 1090 2590 0000 0001 4664 7439.

4.1.4. Plăți electronice și plăți cu cardul prin online.

4.1.4.1. Decontările tranzacțiilor cu plăți electronice și carduri de plată se efectuează în conformitate cu alegerea Clientului prin intermediul site-ului Dotpay.pl. Serviciul de plăți electronice și carduri de plată este furnizat de:

4.2. Termen de plata:

4.2.1. Dacă Clientul selectează plata prin transfer bancar, plată electronică sau plată prin card de credit, Clientul este obligat să o efectueze și o plată în termen de 7 zile calendaristice de la data Contractului de vânzare.

4.2.2. În cazul în care Clientul alege să plătească în numerar la livrare sau în numerar la colectarea personală, Clientul este obligat să efectueze plata la livrare.

5. COST, METODE ȘI DATA LIVRĂRII ȘI PRIMIREA PRODUSULUI

5.1. Livrarea Produsului către Client este plătibilă, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede altfel. Costurile de livrare a produselor (inclusiv tarifele pentru transport, livrare și servicii poștale) sunt indicate Clientului pe site-ul magazinului online în fila „Costuri de livrare” și la plasarea Comenzii, inclusiv atunci când Clientul își exprimă dorința de a fi obligat prin Contractul de vânzare.

5.2. Colectarea personală a Produsului de către Client este gratuită.

5.3. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului următoarele metode de livrare sau colectare a Produsului:

5.3.1. Serviciu de curierat, curierat ramburs.

5.3.2. Preluare personala disponibilă la adresa: strada Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok – în zilele lucrătoare, de la 09:00 la 15:00.

5.4. Data livrării Produsului către Client este de până la 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care se specifică o perioadă mai scurtă în descrierea produsului sau la plasarea comenzii. În cazul Produselor cu termene de livrare diferite, data de livrare este cea mai lungă dată dată, care, totuși, nu poate depăși 7 zile lucrătoare. Începutul perioadei de livrare a Produsului către Client se calculează după cum urmează:

5.4.1. Dacă Clientul alege modalitatea de plată prin transfer bancar, plată electronică sau card de plată – de la data creditării contului bancar sau a contului de decontare a Vânzătorului.

5.4.2. Dacă Clientul alege metoda de plată în numerar la livrare – de la data Contractului de vânzare.

5.5. Termenul limită pentru preluarea Produsului de către Client – dacă Clientul selectează o colecție personală de Produs, Produsul va fi gata de colectare de către Client în termen de 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care se specifică o perioadă mai scurtă în descrierea Produsului sau la plasarea Comenzii. În cazul Produselor cu condiții diferite de pregătire pentru colectare, termenul de pregătire pentru colectare este cel mai lung termen prevăzut, care, totuși, nu poate depăși 7 zile lucrătoare. Clientul va fi informat suplimentar de către Vânzător cu privire la disponibilitatea Produsului pentru colectare. Începutul pregătirii Produsului pentru colectare de către Client este calculat după cum urmează:

5.5.1. Dacă Clientul alege modalitatea de plată prin transfer bancar, plată electronică sau card de plată – de la data creditării contului bancar sau a contului de decontare a Vânzătorului.

5.5.2. Dacă Clientul alege ramburs – de la data Contractului de vânzare.

6. RECLAMAREA PRODUSULUI

6.1. Baza și sfera răspunderii Vânzătorului față de Client, dacă Produsul vândut prezintă un defect fizic sau juridic (garanție), sunt definite de legile aplicabile în general, în special în Codul civil. Pentru Acordurile de vânzare încheiate până la 24 decembrie 2014, baza și sfera răspunderii Vânzătorului față de Clientul care este o persoană fizică care achiziționează Produsul în scopuri care nu au legătură cu activitatea profesională sau de afaceri, din cauza nerespectării Produsului cu Acordul de vânzare, sunt definite de legea general aplicabilă, în special Legea din 27 iulie 2002 privind condițiile speciale de vânzare a consumatorilor și de modificare a Codului civil (Journal of Laws 2002, nr. 141, articolul 1176, cu modificările ulterioare).

6.2. Vânzătorul este obligat să furnizeze Clientului un Produs fără defecte. Informații detaliate despre răspunderea vânzătorului pentru un defect al produsului și drepturile clientului sunt prezentate pe site-ul magazinului online în fila „Reclamație privind produsul”.

6.3. Reclamația poate fi trimisă de client, de exemplu:

6.3.1. în scris la următoarea adresă: str. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;

6.3.2. în formă electronică prin e-mail la următoarea adresă: birou@baie-rea.ro;

6.4. Se recomandă Clientului să furnizeze în descrierea reclamației: (1) informații și circumstanțe cu privire la obiectul reclamației, în special tipul și data defectului; (2) să solicite o metodă de aducere a produsului în conformitate cu Acordul de vânzare sau o declarație de reducere a prețului sau de retragere din Acordul de vânzare; și (3) datele de contact ale persoanei care depune reclamația – acest lucru va facilita și va accelera examinarea reclamației de către Vânzător. Cerințele stabilite în propoziția precedentă sunt doar recomandări și nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse fără descrierea recomandată a reclamației.

6.5. Vânzătorul va răspunde imediat la reclamația Clientului, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data depunerii sale. Nerespectarea Vânzătorului în termenul menționat mai sus înseamnă că Vânzătorul a considerat plângerea justificată.

6.6. Clientul care își exercită drepturile în temeiul garanției este obligat să livreze Produsul defect pe cheltuiala Vânzătorului la următoarea adresă: str. przedzalniana 6K, 15-688 Białystok. Dacă, datorită tipului Produsului sau metodei de instalare a acestuia, livrarea Produsului de către Client ar fi excesiv de dificilă, Clientul este obligat să pună Produsul la dispoziția Vânzătorului în locul în care se află Produsul.

7. METODE EXTRAJUDICIALE DE REZOLVARE A PLÂNGERILOR ȘI DE URMĂRIRE A RECLAMĂRILOR, CA ȘI REGULILOR DE ACCES LA ACESTE PROCEDURI

7.1. Informații detaliate cu privire la posibilitatea pentru Clientul care este consumator de a utiliza mijloace extrajudiciare de a face față plângerilor și despăgubirilor și regulile de acces la aceste proceduri sunt disponibile la birouri și pe site-urile web ale Ombudsmanilor consumatorilor, organizații sociale ale căror sarcini statutare includ protecția consumatorilor, Inspectoratele inspecției comerciale și la următoarele adrese de internet ale Oficiului pentru concurență și protecția consumatorilor: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php și http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Clientul care este consumator are următoarele posibilități exemplare de utilizare a metodelor extrajudiciare de plângere și recurs:

7.2.1. Clientul este îndreptățit să se adreseze unei instanțe permanente amiabile pentru consumatori menționată la art. 37 din Legea din 15 decembrie 2000 privind inspecția comercială (Jurnalul de legi din 2001, nr. 4, articolul 25, cu modificările ulterioare), cu o cerere de soluționare a unui litigiu care rezultă din acordul de vânzare încheiat. Regulile de organizare și funcționare a instanțelor permanente de arbitraj ale consumatorilor sunt definite în ordonanța ministrului justiției din 25 septembrie 2001 privind regulile de organizare și funcționare a instanțelor permanente de arbitraj ale consumatorilor. (Jurnalul Legilor 2001, nr. 113, articolul 1214).

7.2.2. Clientul este îndreptățit să solicite inspectorului provincial de inspecție comercială, în conformitate cu art. 36 din Legea din 15 decembrie 2000 privind inspecția comerțului (Jurnalul Legilor din 2001, nr. 4, punctul 25, cu modificările ulterioare), cu o cerere de inițiere a unei proceduri de mediere cu privire la soluționarea pe cale amiabilă a litigiului dintre Client și Vânzător. Informații cu privire la regulile și procedura procedurii de mediere desfășurate de inspectorul provincial al inspecției comerciale sunt disponibile la birouri și pe site-urile web ale inspectoratelor provinciale individuale ale inspecției comerciale.

7.2.3. Clientul poate obține asistență gratuită pentru soluționarea unui litigiu între Client și Vânzător, folosind și asistența gratuită a unui ombudsman al consumatorilor (municipal) sau a unei organizații sociale ale cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor (inclusiv Federația Consumatorilor, Asociația Consumatorilor Polonezi) Consilierea este oferită de Federația Consumatorilor la adresa de e-mail bilety@dlakonsumentow.pl și de Asociația Consumatorilor Polonezi la linia telefonică gratuită pentru consumatori, numărul 800 889 866.

8. DREPTUL DE A SE RETRAGA DIN ACORD
(SE APLICĂ CONTRACTELOR DE VÂNZARE ÎNCHEIATE DIN 25 DECEMBRIE 2014)

8.1. Un consumator care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de 14 zile calendaristice, să se retragă din acesta fără a da motive și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor specificate la punctul. 8.8 din Regulamente. Pentru a respecta termenul, este suficient să trimiteți o declarație înainte de expirarea acesteia. Declarația de retragere din contract poate fi depusă, de exemplu:

8.1.1. în scris la următoarea adresă: str. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;

8.1.2. în formă electronică prin e-mail la următoarea adresă: birou@baie-rea.ro;

8.2. Un model exemplar de formular de retragere este inclus în anexa 2 la Legea privind drepturile consumatorilor și este disponibil suplimentar la punctul 11 din Reglementări și pe site-ul magazinului online în fila „Retragere din contract”. Consumatorul poate folosi șablonul de formular, dar nu este obligatoriu.

8.3. Perioada de retragere din contract începe:

8.3.1. pentru un contract în care Vânzătorul emite Produsul, fiind obligat să-și transfere dreptul de proprietate (de exemplu, un Acord de vânzare) – de la luarea Produsului în posesia consumatorului sau a unei terțe părți desemnate de acesta, altul decât transportatorul, și în cazul unui contract care: (1) include multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți – de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau parte sau (2) constă în livrarea regulată a Produselor pentru o perioadă specificată – de la intrarea în posesia primului Produs;

8.3.2. pentru alte contracte – de la data contractului.

8.4. În cazul retragerii dintr-un contract la distanță, contractul este considerat nul.

8.5. Vânzătorul este obligat să returneze imediat, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației consumatorului la retragerea din contract, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costul de livrare a Produsului (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de Client altele decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul online). Vânzătorul rambursează plata utilizând astfel aceeași metodă de plată utilizată de consumator, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare care nu implică costuri pentru el. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să colecteze el însuși Produsul de la consumator, acesta poate reține rambursarea plăților primite de la consumator până când produsul este returnat sau consumatorul furnizează dovada returnării sale, în funcție de evenimentul care apare mai întâi.

8.6. Consumatorul este obligat imediat, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a retras din contract, să returneze produsul vânzătorului sau să îl predea unei persoane autorizate de vânzător pentru ridicare, cu excepția cazului în care vânzătorul s-a oferit să colecteze el însuși produsul. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să returnați produsul înainte de expirarea acestuia. Consumatorul poate returna Produsul la următoarea adresă: str. Przędzalniana 6K, 15-688 Białystok.

8.7. Consumatorul este responsabil pentru reducerea valorii produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului.

8.8. Costuri posibile legate de retragerea consumatorului din contract, pe care consumatorul este obligat să le suporte:

8.8.1. În cazul în care consumatorul a ales o altă metodă de livrare a Produsului decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul online, Vânzătorul nu este obligat să restituie costu

Newsletter

Fiți la curent cu oferta, promoțiile și ofertele noastre speciale!
Înscrieți-vă astăzi la newsletter!