Lei

Prin utilizarea site-ului web fără a modifica setările browserului dvs., sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Puteți modifica oricând setările browserului care determină salvarea acestora.
Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre Politica privind cookie-urile .

  OK
Engleză layouts.de-at layouts.fr-be Bulgară Croat layouts.sr-me Republica Ceha layouts.et layouts.fi Franceză layouts.el Spaniolă Olandeză layouts.en-ie Lituaniene Letonă Germană Lustrui layouts.pt Rusă Românesc layouts.sr Slovacă layouts.sl Ucraineană Maghiar Italian

COD REDUCERErea5

Retururi si reclamatii Rea

*Retururi si reclamatii Rea Un consumator care a încheiat un contract la distanță se poate retrage din acesta în termen de 14 zile calendaristice fără a indica niciun motiv, iar cumpărătorul trebuie să suporte costul integral al returnării bunurilor. Informații detaliate despre retururi pot fi găsite în secțiunea 8.8 din Condițiile generale.
Declarația de retragere din contract poate fi depusă, de exemplu:*

• în scris la următoarea adresă: str. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok;
• în formă electronică prin e-mail la următoarea adresă: birou@baie-rea.ro

Perioada de retragere din contract începe:

• pentru un contract în care Vânzătorul emite Produsul, fiind obligat să-și transfere dreptul de proprietate (de exemplu un Contract de vânzare) – de la luarea în posesie a Produsului de către consumator sau un terț desemnat de acesta, altul decât transportatorul, și în cazul a unui contract care: (1) acoperă multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți – de la intrarea în posesia ultimului Produs, lot sau parte, sau (2) constă în livrarea regulată a Produselor pentru o perioadă specificată – de la intrarea în posesia primului dintre Produse;
• pentru alte contracte – de la data încheierii contractului.
În cazul retragerii dintr-un contract la distanță, contractul este considerat nul. Vânzătorul este obligat să returneze imediat, în termen de 14 de zile calendaristice de la data primirii declarației consumatorului privind retragerea din contract, consumatorului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costul livrării Produsului (cu excepția costuri suplimentare rezultate din modalitatea de livrare aleasă de Client, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul Online). Vânzătorul va rambursa plata prin transfer bancar. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice Produsul de la consumator însuși, acesta poate reține rambursarea plăților primite de la consumator până când Produsul este returnat sau consumatorul oferă dovada returnării acestuia, oricare dintre acestea survine mai întâi. Consumatorul este obligat să returneze de îndată, nu mai târziu de 14 de zile calendaristice de la data la care s-a retras din contract, Produsul Vânzătorului sau să-l predea unei persoane autorizate de către Vânzător pentru colectare, cu excepția cazului în care Vânzătorul a oferit pentru a ridica singur Produsul. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să returnați Produsul înainte de expirarea acestuia.
Va rugam pentru contactare la birou@baie-rea.ro pentru ghidare la ce adresa trebuie sa trimiteti colete retur.

Consumatorul este răspunzător pentru scăderea valorii Produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Posibile costuri legate de retragerea consumatorului din contract, pe care consumatorul este obligat să le suporte: În cazul în care consumatorul a ales o metodă de livrare a Produsului, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare suportate de consumator. Consumatorul suportă costurile directe de returnare a Produsului. În cazul unui Produs care este un serviciu, a cărui prestare – la cererea expresă a consumatorului – a început înainte de termenul limită de retragere din contract, consumatorul care își exercită dreptul de a se retrage din contract după depunerea unei astfel de cereri. , este obligat sa plateasca pentru serviciile indeplinite pana la retragerea din contract. Suma de plătit se calculează proporțional cu sfera serviciului prestat, ținând cont de prețul sau remunerația convenită în contract. Dacă prețul sau remunerația este excesivă, baza de calcul a acestei sume este valoarea de piață a serviciului prestat.

Dreptul de a se retrage dintr-un contract la distanță nu este disponibil consumatorului în legătură cu contractele:

• pentru furnizarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea serviciului că, după efectuarea serviciului de către Vânzător, va pierde dreptul de a se retrage din contract;
• în care prețul sau remunerația depind de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora Vânzătorul nu are control și care pot apărea înainte de termenul de retragere din contract;
• în care obiectul serviciului este un produs nefabricat, fabricat conform specificațiilor consumatorului sau care servește pentru a-și satisface nevoile individuale;
• în care obiectul serviciului este un Produs care se deteriorează rapid sau are o durată scurtă de valabilitate;
• în care obiectul serviciului este un produs livrat într-un pachet sigilat. Odată deschis, ambalajul nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
• în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt inseparabil legate de alte lucruri;
• în care obiectul serviciului sunt băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea Contractului de vânzare și a cărui livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a cărei valoare depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora Vânzătorul nu are control;
• în care consumatorul a cerut expres ca Vânzătorul să vină la el pentru reparații sau întrețineri urgente; în cazul în care Vânzătorul furnizează servicii suplimentare, altele decât cele solicitate de consumator, sau furnizează alte Produse decât piese de schimb necesare reparării sau întreținerii, consumatorul are dreptul să se retragă din contract în ceea ce privește serviciile sau Produsele suplimentare;
• în care obiectul serviciului sunt înregistrări sonore sau vizuale sau programe informatice livrate într-un pachet sigilat, dacă pachetul a fost deschis după livrare;
• pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
• încheiat printr-o licitație publică;
• pentru furnizarea de servicii de cazare, altele decât în scopuri rezidențiale, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering, servicii legate de petrecerea timpului liber, divertisment, sport sau evenimente culturale, dacă contractul specifică ziua sau perioada de prestare a serviciilor;
• pentru livrarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport tangibil, dacă performanța a început cu acordul expres al consumatorului înainte de termenul de retragere din contract și după informarea Vânzătorului despre pierderea dreptului de retragere din contract.

Newsletter

Fiți la curent cu oferta, promoțiile și ofertele noastre speciale!
Înscrieți-vă astăzi la newsletter!